Stafsinge kyrka12675

Stafsinge Kyrka är en kyrka i Falkenbergs kommun, Hallands län, Sverige. Kyrkan hör till Stafsinge församling i Göteborgs stift och ligger cirka 2 km norr om Falkenberg. Nuvarande kyrkobyggnad föregicks av en medeltida stenkyrka som låg på annan plats och som troligen uppfördes på 1100 talet. Gamla kyrkans planform framgår av en ritning från 1793. Byggnaden bestod av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Samma år 1793 utvidgades kyrkan österut och omdanades till en salkyrka med ett tresidigt avslutat korparti, ett vidbyggt vapenhus i söder och ett kyrktorn av trä. 1863 revs kyrkan. Åren 1862 - 1865 uppfördes nuvarande kyrka av sten nyklassicistisk stil efter ritningar av Albert Theodor Gellerstedt. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt korutsprång och har ett torn i väster.